5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 108

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Birey ile ilgili değiştirilebilir değişkenlerden ön öğrenmelerin tamamlanmasının, matematiği başarabileceğine olan inancın ve tutumun, diğer tüm değişkenler (bireyle ilgili olan ve olmayan) düşük nitelikte olsa bile, öğrenme gücünü geliştirdiği belirtilmektedir. Bu durumda başarıyı etkileyen faktörlerden ön öğrenmeler, başarabileceğine inanma ve tutum öne çıkmaktadır. Bu değişkenlerle birlikte, matematik çalışmak için ayrılan zaman, matematik başarısı üzerinde etkili olan önemli bir değişken olarak görülmektedir. Buradan ön öğrenmelerin, başarabileceğine inanmanın, tutumun ve matematik çalışmak için ayrılan zamanın matematik başarısını etkileyen en önemli değişkenler olduğu söylenebilir.

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

1. Aşağıdaki grafiklerde bir hastaneye bir hafta içerisinde gelen hasta sayıları verilmiştir. Grafikleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Grafikler arasında bir fark var mıdır? Açıklayınız.
 2. Bu grafiklerden hangisi yanlış anlaşılmalara yol açabilir? Neden?
 3. Bu grafiklerden hangisinin kullanılması daha uygundur? Neden?
 4. Ali, fen ve teknoloji dersi öğretmeninin verdiği ödevi ağaç şemasını kullanarak özetlemiştir. Ali’nin yaptığı ağaç şemasını inceleyerek soruları cevaplayınız:
 5. Hayvanlar beslenme biçimlerine göre kaça ayrılır?
 6. Karga, otçul bir hayvan mıdır?
 7. At, fare ve kartalın beslenme biçimleri nedir?

3. Yandaki tabloda ülkemizin 2012 yılında yapmış olduğu ihracat rakamlarına yer verilmiştir. Bu tabloyu
inceleyerek “2012 Yılı Narenciye İhracatı” ile ilgili bir paragraf yazınız.

4. Aşağıdaki grafikte Sibel, Ali, Pınar ve Oğuz’un boy uzunlukları verilmiştir. Grafikte isimler yazılmamıştır. Ali en uzun boyludur. Pınar ise en kısa boyludur. Oğuz, Sibel’den daha uzun olduğuna göre Sibel, Ali, Pınar ve Oğuz’un boylarını bulunuz.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 89

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Bloom, değiştirilebilen değişkenler olumlu hale getirildiğinde öğrenme düzeyinin artacağını ifade etmektedir. Bu nedenle araştırmacılara değiştirilebilen değişkenlere odaklanmalarını önermektedir.

Değiştirilebilen değişkenlerden bazıları bireyle ilgilidir. Matematiği başarabileceğine olan inanç, tutum, değer, çalışmaya ayrılan zaman, ön öğrenmeler, öz düzenleme, motivasyon, kaygı vd. birey ile ilgili değiştirilebilen değişkenlerdir.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 88

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Bu araştırmalarda öğrencinin matematiği başarabileceğine olan inancı, stratejik davranışlara sahip olma, tutum, değer, çalışmaya ayrılan zaman, ön öğrenmeler, aile özellikleri, bilgisayar ve donanıma sahip olma, eğitim materyallerine sahip olma, sosyoekonomik durum, öz düzenleme becerileri, motivasyon, kaygı ile matematik başarısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu değişkenleri değiştirilebilen ve değiştirilemeyen değişkenler olmak üzere iki grupta toplayabiliriz.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

1. üNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER

SORULAR

A. 1. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 1. Bir rakamın basamak değeri………………… ve………………………………………….. çarpılması ile elde edilir.
 2. Örüntüler hem…………….. hem de………………….. oluşturulabilir.
 3. modellendiğinde……………………………… benzediği için üssü “2” olan sayılar………….. diye  modellendiğinde………… benzediği için üssü “3” olan sayılar…………… diye okunur.
 4. Doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını kolaylaştırmak için sayı………………………….. doğru gruplara ayrılır. Bu gruplara …………………………. denir.

2. Aşağıdaki rakamla verilen doğal sayıların okunuşlarını ve okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız.

 1. 943 786 042 :……………………………………………………………………………..
 2. 6 004 400 :……………………………………………………………………………..
 3. 29 816 564 :……………………………………………………………………………..
 4.  İki yüz yirmi iki milyon bin otuz iki :………………………………………….
 5. Dört milyon dokuz yüz yirmi bir bin on dört:……………………………………………….
 6. Kırk iki milyon elli altı :………………………………………….

3. Aşağıdaki rakamla verilen doğal sayıların okunuşlarını ve okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız.

 1. 943 786 042 :
 2. 6 004 400 :
 3. 29 816 564 :
 4. İki yüz yirmi iki milyon bin otuz iki:
 5. Dört milyon dokuz yüz yirmi bir bin on dört:
 6. Kırk iki milyon elli altı

CEVAPLAR

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 87

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Birçok ülkede okul dersleri arasında matematik ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü matematik, bireylerin akademik ve mesleki amaçlarına ulaşabilmeleri için başarmak zorunda oldukları temel bir derstir. Matematik temel ve önemli bir ders olduğundan “matematik başarısı” her zaman araştırmacıların ilgisini çekmiştir ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

SORULAR

1. 98 / 4 işlemi için bir problem yazınız. Yazdığınız probleme göre kalanı ne yapmanız gerektiğini açıklayınız.

2. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

3. Şehirler arası yolculuk yapan Seçkin evine saat 16:40’ta varmıştır. Yolculuk 7 saat 55 dakika sürdüyse Seçkin yola saat kaçta çıkmıştır?

4. Bir otomobil pazarında toplam 640 araç bulunmaktadır. Bu pazar ayda 4 defa kurulmakta ve her kuruluşta 20 araç satılmaktadır. Buna göre;

 1. Otomobillerin tamamı kaç ayda biter?
 2. Pazara 7. ayda gelen bir otomobilin alıcısının seçebileceği kaç araç kalmıştır?

5. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyeni bulunuz.

6. Atatürk Lisesi kız basketbol takımı ilçelerinde yapılan basketbol turnuvasına katılmıştır. Takımın ilk maçı saat 12:45’te başlamıştır. Maç 1 saat 37 dakika sürdüyse maç saat kaçta bitmiştir?

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 65

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Denilebilir ki; günlük yaşantımızın her evresinde, karşı karşıya olduğumuz bir bilimin tarihini bilmek, matematiğin önemini kavramanın temeli olsa gerekir.

Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

SORULAR

 1. Aşağıdaki çarpma işleminde verilmeyen basamakları ve işlem sonuçlarını bulalım.
 2. Mehmet Ali her gün 42 sayfa okuduğu kitabını 24 günde bitirmiştir.
 3. Mehmet Ali’nin kitabı kaç sayfadan oluşmaktadır?
 4. Çikolata fabrikasında, bir çikolata kutusuna 6 sıra hâlinde 24’lük çikolatalar yerleştirilmektedir. Bu fabrika bir günde bu kutulardan 25 tane ürettiğine göre, bir günde kaç çikolata üretmektedir?
 5. Aşağıdaki bölme işlemini yapalım.
 6. Aşağıdaki işlemleri zihinden yaparak boşluklara “>, <, = ” sembollerinden uygun olanını yazınız.
 7. Kübra öğretmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından önce sınıfını süslemek için 45 fon kartonu almıştır. Fon kartonlarının her biri 45 kuruş ise Kübra öğretmenin ne kadar para ödeyeceğini (karton sayısını ve fon karton fiyatını en yakın onluğa) yuvarlayarak hesaplayınız.
 8. 7 arkadaşı ile yemeğe çıkan Hilmi Bey, 196 TL hesap ücretini gördüğünde, her bir arkadaşından yaklaşık olarak kaç TL istemelidir?

CEVAPLAR

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 47

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Bugünün medeniyetinde ön safı tutan, büyük endüstri ve yan kuruluşları, istihkam hizmetleri hep matematiğin yardımı ile yapılmış eserlerdir Şu an siz bu yazıyı okurken, karşınızda duran bilgisayarınızın içinde milyonlarca matematik işlemi büyük bir sürat ile yapılmakta ve sonuçları size görüntü ve ses olarak sunulmakta Yolda yürürken gördüğünüz binalar, taşıtlar ve yollar hep matematik ve mühendisliğin ortaya koymuş olduğu tasarımlardır Onun için en soyut bir ilim olan matematik, ikinci elden pratik hayata da tesir ediyor demektir

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

SORULAR

1. Aşağıda basamak tabloları ile toplama işlemleri verilmiştir. İşlemleri inceleyerek eksik olan basamakları tamamlayınız.

2. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

3. Aşağıdaki işlemleri zihinden yaparak boşluklara ” <, >, = ” sembollerinden uygun olanını yerleştiriniz.

4. Yanda içi şeker dolu kavanoz ve bu kavanozlardaki şeker sayıları verilmiştir. Bu şeker sayılarını;

 1. En yakın onluğa yuvarlayarak toplam şeker sayısını bulunuz.
 2. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak toplam şeker sayısını bulunuz.

5. Yanda Aslı ve ağabeyinin boy uzunlukları verilmiştir. Aslı ve ağabeyinin boy uzunluklarını en yakın onluğa yuvarlayıp ağabeyinin Aslı’dan kaç cm uzun olduğunu yaklaşık olarak hesaplayınız.

CEVAPLAR

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 32

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin de temelini teşkil eder Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, jeofizik, psikoloji, sosyoloji ve iş idareciliği gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir şekilde ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır

Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

SORULAR

1. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazalım.

 • 4 375 986
 • 76 432 354
 • 123 317 480

2. Aşağıdaki okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazalım.

 • üç milyon dört yüz elli yedi bin sekiz yüz üç
 • yirmi sekiz milyon yüz on dokuz bin iki yüz kırk dokuz
 • dört yüz yirmi milyon üç yüz altmış iki bin yedi yüz otuz altı

3. Aşağıdaki kırmızı ile yazılmış rakamların basamak değerini bulalım.

 • 124 376 436
 • 743 198 643
 • 912 405 194

4. 984 747 123 doğal sayısı ile ilgili boşlukları dolduralım.

5. Aşağıdaki örüntünün basamakları kendinden önceki doğal sayının 2’ye bölünmesi ile oluşturulmuştur. Örüntünün verilmeyen basamaklarını bulalım.

6. Aşağıdaki örüntüde verilmeyen adımları bulalım.

CEVAPLAR