5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 228

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Ama bu sonuçların fiziksel yorumlan olan Newton kuramı ile özel görelilik kuramı farklı şeyler söylemektedir. Bu farklılık varsayımlardan kaynaklanmaktadır ve kuramların fiziksel doğrulukları ancak deneyle sınanabilir.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın. Tarihte matematiksel düşünce ölçme, borç, vergi, astronomi hesaplan gibi pratik problemlere çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başladı.

Sayfanın Cevapları

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-228-soru1

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-228-soru2

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-228-soru3

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 223

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Ama bu sonuçların fiziksel yorumlan olan Newton kuramı ile özel görelilik kuramı farklı şeyler söylemektedir. Bu farklılık varsayımlardan kaynaklanmaktadır ve kuramların fiziksel doğrulukları ancak deneyle sınanabilir.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın. Tarihte matematiksel düşünce ölçme, borç, vergi, astronomi hesaplan gibi pratik problemlere çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başladı.

Sayfanın Cevapları

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-223-soru1

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-223-soru2

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 213

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Ama bu sonuçların fiziksel yorumlan olan Newton kuramı ile özel görelilik kuramı farklı şeyler söylemektedir. Bu farklılık varsayımlardan kaynaklanmaktadır ve kuramların fiziksel doğrulukları ancak deneyle sınanabilir.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın. Tarihte matematiksel düşünce ölçme, borç, vergi, astronomi hesaplan gibi pratik problemlere çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başladı.

Sayfanın Cevapları

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-213-soru1

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-213-soru2

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-213-soru3

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-213-soru4

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 209

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Ama bu sonuçların fiziksel yorumlan olan Newton kuramı ile özel görelilik kuramı farklı şeyler söylemektedir. Bu farklılık varsayımlardan kaynaklanmaktadır ve kuramların fiziksel doğrulukları ancak deneyle sınanabilir.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın. Tarihte matematiksel düşünce ölçme, borç, vergi, astronomi hesaplan gibi pratik problemlere çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başladı.

Sayfanın Cevapları

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-209-soru1

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-209-soru2

5.sinif-matematik-ders-kitabi-cevaplari-ozgun-sayfa-209-soru3

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 153

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Antik Çağda ilk önemli matematik merkezi olarak, IÖ 2000’lerden sonra Babil görülür. Babilliler ekonomik yapılannın gerektirdiği denklem çözme, kök bulma, alan ve hacim hesaplama gibi tekniklerin yanı sıra astronomiye olan yakın ilgileri nedeniyle trigonometriyi geliştirdiler. Babil’in matematiğe belki en büyük katkısı 60 tabanlı sayı sistemidir. Sıfır simgesinin de katılmasıyla onlu sisteme çok benzeyen 60 tabanlı sayı sistemi bugün bile açı ve zaman ölçümünde kullanılmaktadır.

Kuramsal matematiğin sonsuz kavramı dışında Eski Yunan matematiğinin ilgilendiği iki önemli konu konikler ile astronomiden kaynaklanan küresel geometri problemleri oldu. İÖ 4. yüzyılın sonunda matematikte erişilen düzey ve yetkinlik daha sonra yazılan Eukleides’in ünlü Stoikheia’sı (Elemanlar) ile simgelenir. . Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 99

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Eski Yunan’da başlayan felsefeyle etkileşimi, matematiği genelleme ve soyutlamalara götürdü. Öte yandan bu genelleme ve soyutlamalar matematiğin kullanım alanını genişletti. Matematikte genelleme ve soyutlamalara çok rastlanır. Birbirinden farklı görünen çok sayıda probleme tek bir genel problemin özel durumları olarak bakılabilir. Örneğin üçgenlerin alanlarını tek tek hesaplamaya çalışmaktansa problemi genelleyip üçgenin alan formülünü türetmek hem daha kolaydır, hem de böylece daha geniş bir uygulama alam ortaya çıkar.

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

SORULAR

1. Okulunuzdaki öğrencilerin tatil tercihlerini belirlemek istiyorsunuz. Bu konuda bir araştırma planlayınız. Araştırma sürecinde Araştırma sorularını belirleyiniz.

 1. Araştırma sorularını belirleyiniz.
 2. Araştırmayı uygulayarak araştırmadan elde ettiğiniz verileri, sıklık tablosu ve sütun grafiği şeklinde gösteriniz.
 3. Yaptığınız araştırmanın sonuçlarının nerelerde kullanılabileceğini ve insanların tatilde gitmeyi tercih ettikleri yerleri bilmemizin bize ne gibi yararlar sağlayacağını belirleyiniz.

2. Aşağıda verilenlerin araştırma sorusu olup olmadığını belirleyiniz.

 1. Aşağıda verilenlerin araştırma sorusu olup olmadığını belirleyiniz.
 2. Okulumuzdaki öğrenciler ne kadar sıklıkla İnternet kullanmaktadır?
 3. En sevdiğin ders hangisidir?
 4. Sınıfımızdaki öğrencilerin en çok sevdiği içecek nedir?
 5. Okulumuzdaki öğrenciler en çok hangi hayvanı seviyor?

3. Ayşe sınıfındaki arkadaşlarının en sevdiği çizgi film karakterini belirlemek için bir araştırma yapmıştır. Araştırma verilerinin sıklık tablosu yanda verilmiştir. Sıklık tablosundaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.

4. Yandaki tabloda ülkemizin 2012 yılında ihraç ettiği bazı ürünler yer almaktadır. Tabloda verilen ürünleri ağaç şeması kullanarak düzenleyiniz.

5. Sibel ile Pınar arkadaşlarının büyüyünce seçmek istedikleri meslekleri belirlemek için bir araştırma yapmaya karar veriyorlar. Araştırma sorusu olarak “Sınıfımızdaki arkadaşların seçmek istedikleri meslekler nelerdir?” sorusunu belirliyorlar. Araştırma verilerini yandaki sıklık tablosunda göstermişlerdir. Siz de bu verileri ağaç şemasıyla gösteriniz. 

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 91

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Günümüzde matematik kendi dinamiğinin yanı sıra başka bilimlerle arasındaki etkileşim nedeniyle de çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu gelişmenin sonucu matematik içinde çok sayıda dal ortaya çıkmıştır (bak. analiz; aritmetik; cebir; geometri; istatistik; kümeler kuramı; olasılık kuramı; optimizasyon; oyunlar kuramı; sayılar kuramı; sayısal çözümleme; trigonometri). İlkel diller incelendiğinde sayma gibi basit görünen bir işlemin oluşmasında toplumlar ancak ilk birkaç sayıya isim koyabilmişler, gerisini “çok” olarak nitelemişlerdir. Matematiksel düşüncenin ilk adamı olan rakamlar ve sayma işlemi ancak ekonomisi düzenli, gelişmiş yerleşik toplumlarda yazı ile birlikte ortaya çıkmıştır.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 205

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Ama bu sonuçların fiziksel yorumlan olan Newton kuramı ile özel görelilik kuramı farklı şeyler söylemektedir. Bu farklılık varsayımlardan kaynaklanmaktadır ve kuramların fiziksel doğrulukları ancak deneyle sınanabilir.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın. Tarihte matematiksel düşünce ölçme, borç, vergi, astronomi hesaplan gibi pratik problemlere çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başladı.

5. Sınıf Özgün Yayınları Ortaokul Matematik Ders Kitabı  Sayfa 204, 205 4. Ünite Kesirler, Yüzde Cevapları

 

5-sinif-ozgun-yayinlari-matematik-ders-kitabi-sayfa-204-cevabi5-sinif-ozgun-yayinlari-matematik-ders-kitabi-sayfa-205-cevabi

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 204

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır.

Tüm matematik sistemleri bir aksiyomlar kümesi ve bu aksiyomlardan mantık yoluyla türetilen teoremlerden oluşur. Aksiyomlar kümesinin doğruluğu ya da yanlışlığı matematiğin tartışma konusu değildir, ama mantıksal olarak tutarlı olması, kendi içinde çelişki doğurmaması istenir. Bu bakımdan matematik soyuttur, değişik bir aksiyom kümesinden farklı sonuçlar türetilebilir. Öte yandan matematik yöntemleri öteki bilimlerce kullanıldığında somut sonuçlar elde edilir. Burada önce gözlemlerden kaynaklanan varsayımlar yapılarak bir model oluşturulur. Varsayımlar modelin aksiyomlarıdır. Türetilen matematik teoremlerinin yorumlan ise somuttur. Örneğin Newton kuramında bazı fiziksel varsayımlar yapılır ve hareket problemi bir matematik problemine dönüştürülür. Einstein’ın özel görelilik kuramında gene hareket problemi, bu kez farklı fiziksel varsayımlarla ele alınır. İki kuramda da elde edilen sonuçların matematiksel doğruluğu kanıtlanabilir.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Yayınları Ortaokul Matematik Ders Kitabı  Sayfa 204, 205 4. Ünite Kesirler, Yüzde Cevapları

 

5-sinif-ozgun-yayinlari-matematik-ders-kitabi-sayfa-204-cevabi5-sinif-ozgun-yayinlari-matematik-ders-kitabi-sayfa-205-cevabi

5. Sınıf Özgün Matematik Ders Kitabı Sayfa 203

Sayfamızda Özgün yayınları bu yılın 5. Sınıf Matematik dersi kitabının cevaplarına göz atabilirsiniz. Belirtilen sayfanın çözümleri aşağıdadır. Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır. 17. yüzyıl sonrasında fiziksel bilimler ve teknolojinin vazgeçilmez bir parçası durumuna gelen matematik, günümüzde sosyal bilimlerde ve yaşam bilimlerinde de aynı konuma ulaşmıştır.

Öğrencilerimize önemli tavsiyemiz, cevapları birebir kopyalamak yerine önce çözümü anlamaya çalışın sonra cevaplara bakın.

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

SORULAR

 1. Aşağıda verilen şekillerin taralı kısımlarını yüzde (%) sembolü ile gösteriniz.
 2. Aşağıda verilen yüzdelik ifadeleri kesir ve ondalık gösterime dönüştürünüz.
 3. Deniz 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların tamamını cevaplamıştır. Fırat, soruların % 80’ini doğru cevapladığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır?
 4. Bir mağaza, sezon sonu olması nedeniyle tüm ürünlerde % 40 indirim yapmıştır. Normal sezonda 120 TL ye satılan bir kabanın indirimli fiyatını bulunuz.
 5. Aşağıdaki tabloda noktalı yerleri uygun şekilde tamamlayınız.
 6. Yoğurt yeme yarışmasında Emir yoğurdun 7/8’sini, Umut 0,85’ini, Derya ise % 80’ini yemiştir. Bu duruma göre yarışmanın 1, 2 ve 3.sünü belirleyiniz.
 7. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık ve yüzdelik gösterimlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

CEVAPLAR

5-sinif-ozgun-yayinlari-matematik-ders-kitabi-sayfa-203-cevabi